Идентификација

 

Центар за подршку студентима са инвалидитетом у свом плану рада има за циљ идентификацију постојећих студената и потенцијалних студената.

Идентификацију постојећих студената обављамо у сарадњи са студентским службама на факултетима. За идентификацију потенцијалних студената неопходна нам је сарадња са средњим школама у Републици Српској и организацијама особа са инвалидитетом.

Подршка прије уписа на факултет се заснива на обезбјеђивању информација битних за упис и уколико је потребно, прилагодба пријемног испита.

Када је студент уписан, или већ студира на Универзитету у Бањој Луци, потребно је да попуни упитник који може добити у центру или на нашој интернет страници, те ћемо са студентом обавити разговор и израдити индивидуални профил подршке.

 

Подршка у настави

 

Уколико студент има проблема у савлађивању наставе наш стручни сарадник за подршку у настави ће пружити подршку студенту у складу са израђеним профилом подршке.

Уколико је студент са тежом врстом инвалидитета и потребна му је асистенција у праћењу предавања и вјежби студент има право на подршку стручног сарадника за подршку у настави током предавања и вјежби.

Центар за подршку студентима са инвалидитетом на Универзитету у Бањој луци посједује путничко возило које заједно са особљем ректората користи за своје потребе. Да би студент са инвалидитетом користио возило потребно је да достави допис у Центар који ће бити прослијеђен ректору Универзитета на одобрење. У допису је потребно назначити у које сврхе Вам треба превоз и у које вријеме. У складу са могућностима Универзитета и доступности возила студентима са инвалидитетом ће се изаћи у сусрет.

 

Подршка студентима

са тјелесним оштећењима

 

На Универзитету у Бањој Луци се води рачуна о уклањању архитектонских баријера које отежавају студентима са тјелесним оштећењима кретање. У складу са финансијским могућностима Универзитета, зграде факултета се постепено прилагођавају потребама студената са инвалидитетом.

До сада су прилагођени слиједећи факултети: Факултет политичких наука, Филолошки факултет, Правни факултет и Економски факултет. Остали факултети су дјелимично прилагођени, или су потпуно неприлагођени, али је у плану њихово прилагођавање.

Студенти који желе студирати на факултетима који нису прилагођени од Центра могу добити подршку приликом уласка на факултет и обављања активности на истом.

Од асистивне опреме за особе са тјелесним оштећењем Центар посједује рачунарску тастатуру која је прилагођена овим особама.

 

Подршка студентима

са оштећењем вида

 

Студентима са оштећењем вида је потребна веома обимна подршка како би могли квалитетно да одговоре задацима приликом студирања.

Прилагођавање литературе – Центар за подршку студентима са инвалидитетом посједује Брајев штампач Index basic Dv4 са којим можемо штампати материјале мањег обима. У сарадњи са Јавном установом Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица Републике Српске штампамо обимније материјале јер у овој установи постоје адекватни технички услови за штампање обимнијег материјала.

Прилагођавање литературе у електронској форми – Центар за подршку студентима са инвалидитетом слијепим и слабовидим студентима може кнјигу која је штампана на обичној штампи скенирати и претворити у електронски формат читљив читачима екрана. Студенти са оштећењем вида који знају руковати рачунарима и говорним програма на овај начин могу доћи до многобројне литературе.

Прилагођавање литературе у аудио форми – Литература у аудио форми се може израдити на два начина. Први начин, и једноставнији, јесте да се кнјига скенира, претвори у електронски формат и са софтвером Балаболка и синтетичким гласом претвори у аудио форму. Други начин, који је спорији, израде литературе у аудио форми је сниманје кнјиге у тонском студију користећи лјудски глас. Центар нема свој тонски студио и за снимање звучних књига сарађује са Ју БсРс.

            Студенти који имају извијесног остатка вида у Центру могу користити електронску лупу која ради на принципу затвореног телевизијског система. Лупа је изузетно квалитетна и прилагодљива различитим типовима слабовидости.

            Студенти са инвалидитетом који имају потребу за слушањем аудио материјала у Центру могу користити дејзи плејер Виктор ридер. Плејер је изузетно квалитетан и подржава све најновије стандарде звучних књига.

            Студенти са инвалидитетом који не могу да хватају биљешке на предавањима и вјежбама имају право да снимају предавања и вјежбе. Студенти се обавезују да ће снимке користити искључиво у приватне сврхе и да их неће стављати у јавност. Центар за подршку студентима са инвалидитетом на Универзитету у Бањој Луци посједује три Олимпусова диктафона који праве квалитетан звучни запис. Студенти са инвалидитетом могу користити ове диктафоне.

 

Дигитална табла

 

            У просторијама Центра постављена је „паметна“ дигитална табла. Табла се може користити као обичан видео бим и уз помоћ њезиног софтвера може се користити као напредна школска табла. Уз таблу долази и оловка са сензором на врху са којом се може манипулисати са таблом.

            Оно што би смо истакли је могућност похране у рачунар свега онога што сте цртали или писали на табли, што је нарочито погодно за слабовиде студенте који те снимке касније могу у увећаној форми прегледати.

 

Рад са студентима

са оштећеним слухом

 

            Универзитет тренутно нема тумача гестовног језика. Центар може понудити предајно-пријемни радио систем студентима који имају извијестан остатак слуха. У питању је уређај који се састоји од предајника и микрофона кога професор носи са собом приликом предавања и радио пријемника са слушалицама који се налази код студента са оштећеним слухом.

 

Волонтирање у центру

 

            Центар нема довољан број запослених радника како би могао одговорити свим обавезама. Рад центра је замишљен на принципу волонтирања студената и вршњачке подршке.

            Вршњачка подршка је систем подршке који је популаран у земљама региона. Заснива се на принципу подршке студената вршнјака у сарадњи са радницима центра. Узећемо примјер читање литературе. Студенти који немају проблема са читањем могу студентима са инвалидитетом пружити подршку тако што ће им прочитати одређену литературу.

            Волонтирање у центру је засновано на систему додатних Ецтс бодова.

            Да би студенти волонтирали потребно је да се јаве у просторије Центра и да у складу са својим могућностима договоримо сарадњу.

3319 Укупно прегледано 2 Данас прегледано