Poštovani,Obavještavamo vas da je Komisija izvršila izbor studenata koji idu u razmjenu, prema Konkursu za stipendiranu praksu za studente sa invaliditetom,