Delegacija Centra za podršku studentima sa invaliditetom na Univerzitetu u Banjoj Luci u sastavu: