Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Studijski program pedagogije je u okviru projekta pod nazivom „ERASMUS+projekta „Tranzicija studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Bosni i Hercegovini,