Info dan 12.10.2018.

 Info dan je održan u prostorijama Univerzitetskog centra. 12.10.2018. godine.