Warning: is_file(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): <p>U sklopu EQOPP projekta izrađeno je nekoliko izuzetno korisnih priručnika koji će pomoći studentima i osoblju Univerziteta da sarađuju jedni sa drugima. Priručnici su postavljeni u elektronskoj formi na našem sajtu, a štampano izdanje možete dobiti u prostorijama Centra. Klikom na sliku priručnika pokrećete link za preuzimanje.</p> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;">Publikacije za studente</h1> <p>&nbsp;</p> <p>Prvi priručnik koji je odštampan je opšti vodič za studente sa invaliditetom. in /var/www/centar/htdocs/wp-content/plugins/srbtranslatin/vendor/simplehtmldom/simplehtmldom/HtmlDocument.php on line 131

U sklopu EQOPP projekta izrađeno je nekoliko izuzetno korisnih priručnika koji će pomoći studentima i osoblju Univerziteta da sarađuju jedni sa drugima. Priručnici su postavljeni u elektronskoj formi na našem sajtu, a štampano izdanje možete dobiti u prostorijama Centra. Klikom na sliku priručnika pokrećete link za preuzimanje.

 

Publikacije za studente

 

Prvi priručnik koji je odštampan je opšti vodič za studente sa invaliditetom. U ovom priručniku možete saznati o pravima, pomagalima, možete naći uputstva za nastavno osoblje i još mnogo toga.

 

Preuzmi

Preuzmi

 

Druga publikacija je namijenjena za studente sa disleksiom.

Preuzimanje

Preuzmi

 

Treća publikacija je namijenjena slijepim i slabovidim studentima.

Preuzimanje

Preuzmi

 

Četvrta publikacija je namijenjena za studente sa tjelesnim oštećenjima.

Preuzimanje

Preuzmi

 

Publikacije za osoblje univerziteta

 

Priručnik za obuku akademskog i neakademskog osoblja je namijenjen svim aposlenim radnicima na našem Univerzitetu. U ovom priručniku se možete informisati kako treba raditi sa studentima sa invaliditetom.

Zbornik radova koga možete preuzeti ispod je nastao u okviru projekta Trans 2 work.

Preuzmi

Preuzmi

Preuzmi

Korice zbornika

3224 Ukupno pregledano3 Danas pregledano