RADIONICA U UNIVERZITETSKOM CENTRU

Dana 25.6.2018.godine u prostorijama  Univerzitetskog centra za podršku studentima sa posebnim potrebama, u okviru projekta Trans2Work, održana je Radionica na temu Sadašnje stanje, mogućnosti i ponude za integraciju diplomiranih studenata na tržištu rada.

Radionicu je realizovala HO Partner u saradnji sa Univerzitetskim centrom za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Banjoj Luci.

Ciljevi Radionice su ostvareni: jer su se studenti koji idu u razmjenu odazvali Radionici.

Svi studenti i drugi zainteresovana lica su upoznati sa projektnim aktivnostima.

U okviru rada Radionice učinjena je kratka prezentacija veb platforme za povezivanje poslodavaca i studenata / osoba sa invaliditetom, zatim je izvršena identifikacija mogućih poboljšanja i razmjenjena su iskustava između učesnika radionice, te je izvršena razmjena dobrih praksi i iskustava.

Radionicu su vodile Sanja Malić, koordinator projekta  i Vera Bošković, obje iz HO Partner.

Svi pristuni su uzeli učešća u radu Radionice i dali svoj doprinos radi izrade programa i strategija za integraciju studenata sa invaliditetom.

Možete pogledati fotografije sa održane Radionice.

       Izvjestila, rukovodilac Univerzitetskog centra

          za podršku stuedentima sa posebnim potrebama,

                                 Mira Makivić, dipl.pravnik

Banja Luka, 26.6.2018.godine

365 Ukupno pregledano 2 Danas pregledano