РАДИОНИЦА У УНИВЕРЗИТЕТСКОМ ЦЕНТРУ

Дана 25.6.2018.године у просторијама  Универзитетског центра за подршку студентима са посебним потребама, у оквиру пројекта Trans2Work, одржана је Радионица на тему Садашње стање, могућности и понуде за интеграцију дипломираних студената на тржишту рада.

Радионицу је реализовала ХО Партнер у сарадњи са Универзитетским центром за подршку студентима са посебним потребама Универзитета у Бањој Луци.

Циљеви Радионице су остварени: јер су се студенти који иду у размјену одазвали Радионици.

Сви студенти и други заинтересована лица су упознати са пројектним активностима.

У оквиру рада Радионице учињена је кратка презентација веб платформе за повезивање послодаваца и студената / особа са инвалидитетом, затим је извршена идентификација могућих побољшања и размјењена су искустава између учесника радионице, те је извршена размјена добрих пракси и искустава.

Радионицу су водиле Сања Малић, координатор пројекта  и Вера Бошковић, обје из ХО Партнер.

Сви пристуни су узели учешћа у раду Радионице и дали свој допринос ради израде програма и стратегија за интеграцију студената са инвалидитетом.

Можете погледати фотографије са одржане Радионице.

       Извјестила, руководилац Универзитетског центра

          за подршку стуедентима са посебним потребама,

                                 Мира Макивић, дипл.правник

Бања Лука, 26.6.2018.године

596 Укупно прегледано 1 Данас прегледано