Delegacija Centra za podršku studentima sa invaliditetom na Univerzitetu u Banjoj Luci u sastavu: Simo Jokanović – prorektor za nastavu, Ozren Trišić– direktor osiguranja za kvalitet nastave, Olivera Grbić – profesor na studijskom programu Socijalni rad i koordinator centra, Mile Kajkut – stručni saradnik za podršku u nastavi studentima sa invaliditetom i Saša Grbić – stručni saradnik za pitanja studenata sa invaliditetom, je posjetila resursni centar na univerzitetu WU (Wirtschaftsuniversität Wien) u Beču 19. i 20. februara 2015. godine. Ova studijska posjeta je organizovana u okviru EQOPP projekta.

    Prvog dana posjete mag. (fh) Ulrike Kugler nas je upoznala zgradom resursnog centra i sa asistivnom opremom za osobe sa invaliditetom koju ovaj univerzitet posjeduje. Slike sa ove prezentacije možete vidjeti u našoj galeriji. Ute Štefl-Vajs nas je upoznala sa radom kompletnog resursnog centra sa posebnim osvrtom na osobe sa invaliditetom.

    Drugi radni dan smo proveli sa dr. Herbertom Loihtom koji nas je detaljnije upoznao sa radom njihovog centra za podršku, te o barijerama sa kojima se susreću njihovi studenti prilikom studiranja. Takođe smo dosta toga saznali i o zakonskim propisima koji idu ili ne idu na ruku studentima sa invaliditetom.

1476 Ukupno pregledano 1 Danas pregledano