U okviru projekta pod nazivom „ERASMUS+projekta „Tranzicija studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori“  dana 29.i 30.marta 2018.godine održana je Radionica sa ciljem da se razmotri trenutno staenje i budući planovi povodom Projekta koji je u toku.

U okviru radionice izvršena je evaluacija sa partnerskim univerzitetima i date su povratne informacija o planiranim projektnim aktivnostma. Pomoću svot analize razmatrani su  planirani i postignuti rezultati projektnih aktivnosti.

Takođe se razgovaralo o specijalnoj mobilnosti studenata sa invaliditetom i usaglašen je detaljan plan rada sa konkretnim zadacima i odgovornostima.

Diskutovalo se o procedurama, pregledima, koracima i akcijama koje treba preduzeti da bi se ostvarili ciljevi Projkta.

Moderatorice Radionice bile su: Lefkothea Kartasidou sa Univerziteta Makedonija iz Grčke kao i Katja Kaluš iz Njemačke sa DEKRA Akademije.

Facilitatorice su bile  Katareina Kaplarski sa Metropoliten Univerziteta iz Beograda i Bojana Mališić sa Univerziteta iz Podgorice.

U toku trajanja radionice prof. dr Draženko Jorgić je pohvalio rad Univerzitetskog centra za pomoć studentima sa posebnim potrebama, naglašavajući kako Mira Makivić, rukovodilac Univerzitetskog centra, pruža svesrdnu pomoć u realzaciji Projekat i oko ostvarenja razmjene studenata sa našeg Univerziteta u Banjoj Luci.Takođe je pohvaljen i rad Saše Grbića.

Radionica je uspješno završena.

U galeriji fotografija mogu se pronaći fotografije sa održane radionice.

404 Ukupno pregledano 1 Danas pregledano