Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Studijski program pedagogije je u okviru projekta pod nazivom „ERASMUS+projekta „Tranzicija studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori“  organizovao  je multidisciplinarni naučni skup pod nazivom „Inkluzija studenata sa invaliditetom“.

Naučni skup je održan 19.03.2018. god. u prostorijama Filozofskog fakulteta.

Tematske oblasti skupa  bile su:

1.         Pedagoško-psihološke osnove inkluzije studenata sa invaliditetom,

2.         Socijalna inkluzija studenata sa invaliditetom,

3.         Informaciono-asistivne tehnologije u obrazovanju studenata sa invaliditetom i

4.         Arhitektonske barijere u ustanovama visokog obrazovanja.

Na naučnom skupu učešća su uzeli i pretstavnici Univerzitetskog centra za pomoć studentima sa invaliditetom: Mira Makivić, rukovodilac Univerzitetskog centra, sa referatom pod nazivom: Pravni aspekti inkluzije – kao odgovora na isključivanje i marginalizaciju.

Na sajtu se mogu pročitati rezimei učesnika naučnog skupa i pogledati nekoliko fotografija.

Aktivno učešće u diskusiji je uzeo i Saša Grbić, stručni saradnik Univerzitetskog centra.

488 Ukupno pregledano 1 Danas pregledano