Poštovani čitaoci, Pred vama je, na ovom sajtu, Zbornik radova pod naslovom „Ikluzija studenata sa invaliditetom“ u izdanju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Zbornik se nalazi u rubrici Publikacije pod odjeljkom „Priručnici za osoblje univerziteta“.

Zbornik je nastao kao rezultat trogodišnjeg iskustva na jednom međunarodnom projektu u oblasti visokog obrazovanja pod akronimom „Trans2Work“.

Cilj projekta je bio da se  poveća obiim i intenzitet uključenosti (inkluzije) studenata sa invaliditetom u visokom obrazovanju, ali i izvan njega.

Rezultati preglednih i istraživačkih studija pokazuju da se s vremenom inkluzija ovih studenata povećava i unapređuje.

Radi rješavanja problema neuključenosti i margializacije studenata sa ivaliditeom, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci je tim povodom, tačno na dan 19.3. 2018. Godine, održan interni multidisciplinarni naučni skup pod  istim nazivom kako je naslovljen i Zbornik radova koji je pred vama.

Sa preglednim i istraživačkim studijama svoj doprinos ovom skupu pružilo je oko deset autora/koautora. Autori/koautori su bili sa različitih fakulteta i drugih ustanova, a to su: Filozofski fakultet, Fakultet političkih nauka, Elektrotehnički fakultet, Ministarstvo nauke i tehnologije, Univerzitetski centar za pomoć studentima sa posebnim potrebama i drugi.

Fenomen inkluzije studenata sa invaliditetom nije samo društveni problem nego i naučni. Zbog toga se ovaj fenomen mora multidisciplinarno naučno proučavati i istraživati, radi čega je održan naučni skup i radi čega je i izdat ovaj Zbornik radova.

Iz navedenih razloga,preporučujemo Vam čitanje korisnih i naučnih radova iz ovog Zbornika.

Informisala: Rukovodilac Univerzitetskog Centra za pomoć studentima sa posebnim potrebama, Mira Makivić, dipl.pravnik

678 Ukupno pregledano1 Danas pregledano