U Univerzitetskom  centru za pomoć studentima sa posebnim potrebama  dogodila sa saradnja između Univerzitetskog centra i udruženja građana „INFOPART“iz Banja Luke.

 

Dana 16.05.2019.godine održana info-radionica na temu zajedničke saradnje između studenata Univerzitetskog centra…(radi se o studentima koji su na listi Univerzitetskog centra…) a koji će učestvovati u aktivnostima nevladine organizacije Infoparta iz Banjaluke.

 

Infopart iz Banjaluke okuplja mlade ljude sa invaliditetom i pruža im različite informacije i usluge.

 

Na info-radioici razgovaralo se o budućim projektima u kojem će uzeti učešća studenti Univerzitetskog centra. Radi se o projektima koji se odnose na obuku studenata za pisanje projekata i drugih budućih zajedničkih projekata.

Predsjednica  udruženja građana Vera Bošković je upoznala studente sa radom udruženja mladih sa invaliditetom i o svim aktivnostima udruženja.

Govorila je i o tome da je u toku dogovor oko projekta  na izgradnji modula za zvučne semafore koji će se realizovati u saradnji sa Elektrotethničkim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci i gradom Banja Luka.

 

Takođe je dogovoreno da se u saradnji sa studentima Elektrotehničkog fakulteta, koji su ujedno članovi Univerzitetskog centra i volonteri Infoparta, pristupi prilagođavanju aplikacije za javni gradski prevoz Moveit (kreni).

           

Info-radionica je bila uspješna jer joj je prisustvovalo 10 studenata, dva pretstavnika „Infoporta“ i osoblje Univerzitetskog centra…

 

Saradnju je inicirao student Dejan Grgić, sa Fakulteta političkih nauka – studijsksi program za socijalni rad a istovremeno i volonter u udruženju građana „Infopart“.

 

U prilogu teksta su i fotografije sa događaja.

 

O događanju informišu:

 

  • Mira Makivić, dipl.pravnik, rukovodilac Univerzitetskog centra za pomoć studentima sa posebnim potrebama i
  • Saša Grbić, saradnik za asistenciju studentima

 

 

1375 Ukupno pregledano 1 Danas pregledano