Aktivnosti univerzitetskog centra u vezi projekta pod nazivom: „Tranzicija studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada“

 U okviru  ERASMUS+ projekta pod naslovom „Tranzicija studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u BiH, Srbiji i Crnoj Gori (School-to-Work Transition for Higher Education Students with Disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro, akronim: Trans2Work)  održana je dvodnevna radionica u Berlinu.

Dana 23. i 24. 2. 2018. godine  u BERLINU se dogodila dvodnevna radionica za sve sudionike projekta.

Tema radionice je bila evaulacija cijlog projekta uz pretstavljanje koncepta osiguranja kvaliteta; Takođe je izvršena unutrašnja evaluacija i dat je rezime ukupnih rezultata interne evaluacije i razmišljanja kao i eksterna evaluacija Trans2Vork. Urađena je i evaluacija baze podataka / sa SVOT analizom.

Radionicu je vodila Katja Kaluš,  ispred  organizacije DEKRA iz Berlina, kao domaćin radionice, sa Klaudia Bal i Tomislavom Novovićem ispred SeConS.

U okviru Projekta već su obezbjeđena sretstva za opremu i razmjenu studenata. Ispred našeg Univerziteta u Banjoj Luci odobrena je razmjena za šest studenata.

Projektni tim koji je prisustvovao radionici bili su: prof. dr Dražanko Jorgić, koordinator projekta, prof. dr Brane Mikanović, dekan Filozofskog fakulteta, Mira Makivić, rukovodilac Univerzitetskog centra za pomoć studentima sa posebnim potrebama, i mentorice projekta: dr Margareta Skopljak, mr Ljiljana Jerković  i ma Tanja Glišić.

Na fotografijama se vidi projektni tim koji je prisustvovao radionici i drugi učesnici radionice, uz nekoliko fotografija panorame Berlina, fotografisane sa tv tornja i ispred Brandeburške kapije.

555 Ukupno pregledano 1 Danas pregledano