U ovoj galeriji možete vidjeti slike asistivne opreme koju ovaj centar posjeduje. Posjeta je organizovana 19. i 20. februara 2015. godine.

1929 Ukupno pregledano 1 Danas pregledano