Obavještavamo Vas da je u akademskoj 2018/2019.godini u Univerzitetskom centru za pomoć studentima sa posebnim potrebama registrovano 49 studenata sa posebnim potrebama odnosno osoba sa invaliditetom.