Naslovna slika za članak

Posjeta centru za podršku studentima sa invaliditetom na WU (Wirtschaftsuniversität Wien)

Delegacija Centra za podršku studentima sa invaliditetom na Univerzitetu u Banjoj Luci u sastavu: Simo Jokanović – prorektor za nastavu, Ozren Trišić – direktor osiguranja za kvalitet nastave, Olivera Grbić – profesor na studijskom programu Socijalni rad i koordinator centra, Mile Kajkut – stručni saradnik za podršku u nastavi studentima sa invaliditetom i Saša Grbić – stručni saradnik za pitanja studenata sa invaliditetom, je posjetila resursni centar na univerzitetu WU (Wirtschaftsuniversität Wien) u Beču 19. i 20. februara 2015. godine. Ova studijska posjeta je organizovana u okviru EQOPP projekta.
Continue reading

Dan-otvorenih-vrata-13.06.2014.JPG

Održan Dan otvorenih vrata Centra za podršku studentima sa invaliditetom

U okviru TEMPUS projekta „Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ (Equal opportunities for students with special needs in higher education  EQOPP), 13.06.2014. je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci održan Dan otvorenih vrata Centra za podršku studentima sa invaliditetom UNBL. Continue reading